You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


 
Promoted Tibia Fansite
Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń
Redakcja
News Aktualności
The Rookstayer The Rookstayer
Articles Artykuły
Interviews Wywiady
Supporter Supporter
Contact Kontakt
Rookie Wiki
Quests Questy
Monsters Potwory
NPC NPC (W.I.P.)
Book Biblioteka
Narzędzia
XP Gain Rate Calculator XP Gain Rate Calc
Shared XP Calc Shared XP Calc
Server Log Analyzer Server Log Analyzer
Polecane strony
Tsukuru Archive
TibiaVenezuela
Endriu Welc Stream
Lady Ariadna YouTube
Mystic Dark Ninja Stream
Pixio YouTubeLanguage Selection
Newsticker
Date Message
Przedłużony zapis serwerów
23-04-2018
Jutrzejszy zapis serwerów na wszystkich światach potrwa godzinę dłużej ze w...
+
Leaver awansuje
15-04-2018
W dniu dzisiejszym, gracz Leaver (TOP1 Rookgaard) awansował na 189. poziom doś...
+
No Vocation Filter usunięty
23-01-2018
No Vocation Filter został usunięty w celu zapobiegnięcia nieporozumień zwią...
+
Hunting Permit
18-01-2018
Osiągnięcie Hunting Permit otrzymuje się za odblokowanie w Bestiariuszu pierw...
+
Październikowe kasacje
03-11-2017
W październiku 414 kont zostało usuniętych za korzystanie z nieoficjalnego op...
+

Book: The Awaking of the Gods I

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


In the beginning there was only the big gaping void. It was omnipresent and nowhere. Into this desert entered Fardos, the creator, and Uman Zathroth, incorporating magic. Nobody knows where they came from or whether they always have existed and just awaked from the deep slumber of the infinity. Fardos fulfilled by the need to create and give birth. He stepped into existence and began immediately with the act of the creation, because he was fully creative power and impatient. His godly powers emerged from him and created, formed. But all his works slipped out of his hands as the void was everywhere. No single work was to last. Everything that he devised dissolved in the void even before it was completed. Uman Zathroth regarded his undertakings thoughtfully, because Uman Zathroth was wise and fullfilled with magic powers and insatiable hunger for knowledge, comprehension and enlightenment. He was a creature similar and nevertheless different to the clear working of the Fardos, because mysteries and secrets were the aspects of his being. Uman and Zathroth were two entities and nevertheless one. Uman was the light, bright aspect of the magic strength. His was the gift to work benign wonders. Zathroth however, his different - dark - side, was corruptive urge, the vain self purpose of magic, destructive and a desecration! This entity, which was two and one nevertheless, observed now the works of his companion in infinity.

Tłumaczenie:


Na początku była tylko wielka pustka. Z niej wyłonił się Fardos stworzyciel i Uman Zathroth, władający niesamowita mocą magiczną. Nikt nie wie skąd przybyli, czy istnieli zawsze, czy tylko obudzili się z nieskończonej drzemki. Fardos wypełniony był potrzebą tworzenia i dawania życia. Wkroczył w egzystencję i natychmiast rozpoczął akt tworzenia, ponieważ był niecierpliwy i pełny twórczej siły. Jego boskie moce pochodziły z niego samego i z uporządkowanej kreacji. Jednak wszystkie jego dzieła wymykały mu się z rąk, kiedy nicość była wszędzie. Żadne pojedyncze dzieło nie było ostatnim. Wszystko, co opracował, znikało w próżni zanim zostało ukończone. Uman Zathroth przyglądał się pobłażliwie jego przedsięwzięciom, ponieważ Uman Zathroth był mądry, posiadał potężne magiczne moce i nienasycony głód wiedzy, zrozumienia i poznania. Był stworzeniem podobnym, niemniej jednak jego praca różniła się od pracy Fardosa, ponieważ tajemnice i sekrety stanowiły sens jego istoty. Uman i Zathroth byli dwoma podmiotami, nigdy jednym. Uman był światłem, jasną stroną magicznej mocy. Był darem mającym uczynić pracę wspaniałą. Jednakże Zathroth, jego inna ? ciemna ? strona, był zepsuty, a swoje nikłe umiejętności magiczne kierował ku zniszczeniu i profanacji. Ten byt, który był podzielony na dwa, a pomimo to był jednym, obserwował od tej pory poczynania swego towarzysza w nieskończoności.


Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka