You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


 
Promoted Tibia Fansite
Redakcja
News Aktualności
The Rookstayer The Rookstayer
Articles Artykuły
Interviews Wywiady
Supporter Supporter
Contact Kontakt
Rookie Wiki
Quests Questy
Monsters Potwory
NPC NPC (W.I.P.)
Book Biblioteka
Narzędzia
XP Gain Rate Calculator XP Gain Rate Calc
Shared XP Calc Shared XP Calc
Server Log Analyzer Server Log Analyzer
Polecane strony
Tsukuru Archive

Endriu Welc Stream
Lady Ariadna YouTube
Mystic Dark Ninja Stream
Pixio YouTubeLanguage Selection
Newsticker
Date Message
Prace techniczne
11-06-2018
Ze względu na techniczne prace konserwacyjne, zapisy serwerów we wtorek 12 cze...
+
Łatka
07-06-2018
Cipsoft właśnie ogłosił problem techniczny klienta, który uniemożliwia log...
+
Update
05-06-2018
W dniu dzisiejszym klient został aktualizowany do wersji 11.75.6969. Miało to ...
+
Baza Rookstatu
30-05-2018
Baza danych graczy zebranych przez nasze narzędzie Rookstat przekroczyła 20 ty...
+
Przedłużony zapis serwerów
23-04-2018
Jutrzejszy zapis serwerów na wszystkich światach potrwa godzinę dłużej ze w...
+

Book: The Birth of the Elements I

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


Shocked Uman and Fardos tried to grab hold of the dispersing being of Tibiasula, but it was about to slip out of their hands like their creations before. They wove a powerful spell, the spell of the creation, in order to bind Tibiasulas essence to the column of time. As Zathroth laughed loudly, in his vain triumph, he did not understand their words, and so the secret of creation and life stayed hidden from him forever.

They however wove the fleeting elements to powerful strands. Althought they did not succeed in uniting them again but the individual parts became something new, the first real creation.

Thus the living part became Tibia, born from the element earth, Sula became the sea washing around it. Air rose over the creation and layed itself like a protecting blanket over the creation, and the fire seeped under it and began to warm it up.

Behold: Each of the separate parts of the god was full of life and divinity! But none of the elements possessed the spirit of the Tibiasula, but they were wild and impetuous, following always the impulses which corresponded to their nature.

Tłumaczenie:


Zszokowani Uman i Fardos próbowali pochwycić zanikające istnienie Tibiasuli, ale wymykała im się z rąk jak ich wszystkie poprzednie stworzenia. Wypowiedzieli potężne zaklęcie, zaklęcie kreacji, by związać esencję Tibiasuli z kolumną czasu. Zathroth śmiał się głośno w swoim próżnym triumfie, nie rozumiał jednak ich słów i sekret tworzenia i życia pozostał ukryty przed nim na zawsze.

Udało im się zakląć ulotne żywioły w potężne pasma. Pomimo że nie powiodło im się ponowne ich zjednoczenie, ich poszczególne części stworzyły coś nowego, pierwsze prawdziwe stworzenie.

W ten sposób żyjąca część stała się Tibią, narodzoną z elementu ziemi, a Sula stała się morzem wokół niej. Powietrze powstało wokół stworzenia i stało się jakby ochronną pokrywą nad całą kreacją, a ogień przeniknął pod nią i zaczął ją ogrzewać.

Zauważ: Każda z oddzielonych części bogów była pełna życia i boskości! Ale żaden z żywiołów nie posiadł ducha Tibiasuli, wszystkie były dzikie i impulsywne, podążające zawsze za impulsami zgodnymi z ich naturą.


Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka