You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


 
Promoted Tibia Fansite
Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń
Redakcja
News Aktualności
The Rookstayer The Rookstayer
Articles Artykuły
Interviews Wywiady
Supporter Supporter
Contact Kontakt
Rookie Wiki
Quests Questy
Monsters Potwory
NPC NPC (W.I.P.)
Book Biblioteka
Narzędzia
XP Gain Rate Calculator XP Gain Rate Calc
Shared XP Calc Shared XP Calc
Server Log Analyzer Server Log Analyzer
Polecane strony
Tsukuru Archive

Endriu Welc Stream
Lady Ariadna YouTube
Mystic Dark Ninja Stream
Pixio YouTubeLanguage Selection
Newsticker
Date Message
Przedłużony zapis serwerów
23-04-2018
Jutrzejszy zapis serwerów na wszystkich światach potrwa godzinę dłużej ze w...
+
Leaver awansuje
15-04-2018
W dniu dzisiejszym, gracz Leaver (TOP1 Rookgaard) awansował na 189. poziom doś...
+
No Vocation Filter usunięty
23-01-2018
No Vocation Filter został usunięty w celu zapobiegnięcia nieporozumień zwią...
+
Hunting Permit
18-01-2018
Osiągnięcie Hunting Permit otrzymuje się za odblokowanie w Bestiariuszu pierw...
+
Październikowe kasacje
03-11-2017
W październiku 414 kont zostało usuniętych za korzystanie z nieoficjalnego op...
+

Book: The First Creatures I

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


Zathroth however was delighted by the destructive potential, which Fafnar showed, and he looked upon her with delight. He flattered her with compliments, and he succeeded in seducing her. Thus they conceived Brog, the fiery raging berserker. Brog possessed only little of his fathers wisdom, and the heat of his mother burned only deep inside of him. There however the fire became more ravaging and more hurting, and the rough titan raged and cried that the elements were shaken. Inexpressible pain troubled him, until the blocheaded Brog compacted his magical powers and hurled a major part of the fire far away from himself. From the fire, which did not want to cool down, however immediately the first dragon, called Garsharak, rose and he bore many further lower dragons in the course of the centuries from his fire and his magic, of the like we know today.

Tłumaczenie:


Zathroth był zadowolony z destrukcyjnych możliwości, które Fanfar pokazała, i spojrzał na nią z uwielbieniem. Schlebiał jej komplementami i powiodło mu się uwiedzenie jej. W wyniku, czego Brog został poczęty, ognisty szalejący berserker. Brog posiadał tylko niewielką część mądrości ojca, a ciepło jego matki paliło się tylko głęboko w nim. Jednakże ogień stał się bardziej niszczycielski i bardziej bolący, i surowy tytan szalał i płakał, iż żywioły zostały wstrząśnięte. Niewyobrażalny ból nękał go, dopóki, gdy Brog zwarł swoje magiczne moce i wyrzucił sporą część ognia daleko od siebie. Z tego ognia, który nie chciał ostygnąć, natychmiast pierwszy smok, zwany Garsharak, powstał i wytworzył wiele następnych niższych smoków w trakcie wieków ze swojego ognia i swojej magii, jakiej znamy dzisiaj.


Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka