You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


 
Promoted Tibia Fansite
Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń
Redakcja
News Aktualności
The Rookstayer The Rookstayer
Articles Artykuły
Interviews Wywiady
Supporter Supporter
Contact Kontakt
Rookie Wiki
Quests Questy
Monsters Potwory
NPC NPC (W.I.P.)
Book Biblioteka
Narzędzia
XP Gain Rate Calculator XP Gain Rate Calc
Shared XP Calc Shared XP Calc
Server Log Analyzer Server Log Analyzer
Polecane strony
Tsukuru Archive
TibiaVenezuela
Endriu Welc Stream
Lady Ariadna YouTube
Mystic Dark Ninja Stream
Pixio YouTubeLanguage Selection
Newsticker
Date Message
No Vocation Filter usunięty
23-01-2018
No Vocation Filter został usunięty w celu zapobiegnięcia nieporozumień zwią...
+
Hunting Permit
18-01-2018
Osiągnięcie Hunting Permit otrzymuje się za odblokowanie w Bestiariuszu pierw...
+
Październikowe kasacje
03-11-2017
W październiku 414 kont zostało usuniętych za korzystanie z nieoficjalnego op...
+
Wrześniowe kasacje
02-10-2017
We wrześniu 1577 kont zostało usuniętych z powodu korzystania z nieoficjalneg...
+
Rekompensata na Ferobrze
01-10-2017
W ramach rekompensaty za reset Ferobry, double XP/skill weekend odbędzie się n...
+

Book: The First Creatures II

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


Brog however laughed over the dragon, which he had create, because he roamed over Tibia and was a terror to the few other creatures. Brog was fascinated by this created being and its terrible children, although they showed him neither loyalty nor respect. Thus Brog created further life, imitiating his shape, in order to please him, and so the cyclops entered the world. Zathroth however was angered, because he thought the cyclos stupid and awkward. Too little trouble did they spread in the world, because they quarried in Tibia for metals and enjoyed to process it with fire and force. They were too few for his likes, because they hardly grew in numbers. Thus Zathroth reprimanded his blockheaded son and ordered him to create new life. For he himself still could not understand the secret of life. Under his guidance the first trolls, numerous and vexatious, developed but still without the malicious cunning, which Zathroth desired. Next father and son therefore created the orcs. And the orcs turned out just like the dark God wanted them. They flowed over Tibia, spread out and began to devastate it.

Tłumaczenie:


Brog jednakże śmiał się ze smoka, którego sam stworzył, ponieważ wędrował po Tibii i był postrachem dla kilku innych stworzeń. Brog był zafascynowany ty stworzonym istnieniem oraz jego okropnymi dziećmi, pomimo iż nie okazały mu ani lojalności ani szacunku. W wyniku, czego Brog stworzył następne życie, imitujące jego kształt, by go zadowolić, i tak właśnie cyklopy przybyły na świat. Zathroth jednakże był wściekły, gdyż myślał o cyklopach jako głupkach i niezdarach. Także przynosiły mało kłopotów światu, gdyż wydobywały w Tibii metal i cieszyły się z przetwarzania go przy pomocy ognia i siły. Było ich także zbyt mało dla jego celów, ponieważ prawie wcale nie rośli w liczbie. W zawiązku, z czym Zathroth udzielił nagany swojemu durnemu synowi i nakazał mu stworzyć nowe życie. Gdyż on sam nadal nie potrafił zrozumieć sekretu życia. Pod jego kontrolą pierwsze trolle, liczne i dokuczliwe, powstały, ale nadal bez złośliwej chytrości, której pożądał Zathroth. Następnie ojciec i syn stworzyli orków. I orkowie właśnie okazali się tacy, jakie zły Bóg chciał, aby byli. Spłynęli na Tibię, rozpraszając się i rozpoczynając jej dewastację.


Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka