You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


 
Promoted Tibia Fansite
Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń
Redakcja
News Aktualności
The Rookstayer The Rookstayer
Articles Artykuły
Interviews Wywiady
Supporter Supporter
Contact Kontakt
Rookie Wiki
Quests Questy
Monsters Potwory
NPC NPC (W.I.P.)
Book Biblioteka
Narzędzia
XP Gain Rate Calculator XP Gain Rate Calc
Shared XP Calc Shared XP Calc
Server Log Analyzer Server Log Analyzer
Polecane strony
Tsukuru Archive

Endriu Welc Stream
Lady Ariadna YouTube
Mystic Dark Ninja Stream
Pixio YouTubeLanguage Selection
Newsticker
Date Message
Przedłużony zapis serwerów
23-04-2018
Jutrzejszy zapis serwerów na wszystkich światach potrwa godzinę dłużej ze w...
+
Leaver awansuje
15-04-2018
W dniu dzisiejszym, gracz Leaver (TOP1 Rookgaard) awansował na 189. poziom doś...
+
No Vocation Filter usunięty
23-01-2018
No Vocation Filter został usunięty w celu zapobiegnięcia nieporozumień zwią...
+
Hunting Permit
18-01-2018
Osiągnięcie Hunting Permit otrzymuje się za odblokowanie w Bestiariuszu pierw...
+
Październikowe kasacje
03-11-2017
W październiku 414 kont zostało usuniętych za korzystanie z nieoficjalnego op...
+

Book: The Great Creation I

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


Uman in his wisdom recognized the possibilities, which revealed themselves to them here, and he asked Tibiasula join in the circle of the creators and help them with the task of the creation. Tibiasula agreed, because she also was fascinated by the idea of the creation.

Uman, whose nature was to win secrets and gain insights, had relized what their error at the receding attempts had been:

Without a fixed pivot point there was no existence possible, and everything had to diffuse away as it was without direction and target. And to remedy that he invented TIME!

In order to create the time, the Gods united their powers. Even Zathroth was fascinated by the idea of his other half and contributed a tiny proportion of his strength to the effort. The wise claim that it is to be due to his working that all time strives in the long run to decay and destruction. The powers of the godly bundled themselves to an enormous power greater than any in existence before. It began to crystallize itself in the void to an enormous spiral. Higher and higher it mounted up, became firmness, pivot point, direction andaim of existence! And in such a way the crystal column of time grew upwards and was from then on the unmovable center of creation.

Tłumaczenie:


Uman w swojej mądrości rozpoznał możliwości, które samoistnie ukazały się im tutaj, spytał Tibiasule czy przyłączy się do kręgu twórców i pomoże im w zadaniu tworzenia. Tibiasula się zgodziła, ponieważ ona także była zafascynowana pomysłem tworzenia.

Uman, w którego naturze leżało pojmowanie sekretów oraz wnikliwość, zrozumiał, co było ich błędem przy poprzednich próbach, był to:

bez określonego najważniejszego punktu egzystencja nie była możliwa, i wszystko musiało się rozpłynąć jakoś nie miało kierunku i celu. Żeby to naprawić wynalazł CZAS!

Aby stworzyć czas, Bogowie zjednoczyli swoje moce. Nawet Zathroth był zafascynowany pomysłem swojej innej połowy, więc ofiarował małą część swojej siły do tego celu. Mędrcy twierdzą, że to przez jego pracę cały czas dąży w długim biegu do zniszczenia i upadku. Moce pobożnych zawiązały się w niewyobrażalną moc większą niż jakkolwiek wcześniej. Zaczęła się krystalizować w przestrzeni w przeogromną spiralę. Narastała coraz wyżej i wyżej, stała się stabilna, najważniejszym punktem, kierunkiem i celem egzystencji! W taki sposób kryształowa kolumna czasu rosła w górę i od wtedy była na nieruchomym centrum stworzenia.


Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka