You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


 
Promoted Tibia Fansite
Redakcja
News Aktualności
The Rookstayer The Rookstayer
Articles Artykuły
Interviews Wywiady
Supporter Supporter
Contact Kontakt
Rookie Wiki
Quests Questy
Monsters Potwory
NPC NPC (W.I.P.)
Book Biblioteka
Narzędzia
XP Gain Rate Calculator XP Gain Rate Calc
Shared XP Calc Shared XP Calc
Server Log Analyzer Server Log Analyzer
Polecane strony
Tibia Q&A

Tsukuru Archive

Endriu Welc Stream
Lady Ariadna YouTube
Mystic Dark Ninja Stream
Pixio YouTubeLanguage Selection
Newsticker
Date Message
Gildie na Rookstacie
30-07-2018
Na Rookstacie wprowadzona została zakładka z gildiami.
+
Prace techniczne
11-06-2018
Ze względu na techniczne prace konserwacyjne, zapisy serwerów we wtorek 12 cze...
+
Łatka
07-06-2018
Cipsoft właśnie ogłosił problem techniczny klienta, który uniemożliwia log...
+
Update
05-06-2018
W dniu dzisiejszym klient został aktualizowany do wersji 11.75.6969. Miało to ...
+
Baza Rookstatu
30-05-2018
Baza danych graczy zebranych przez nasze narzędzie Rookstat przekroczyła 20 ty...
+

Book: The Soul Vortex

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


It's said that in ancient times, the gods created a great vortex to allow the souls of spirits from 'beyond' enter the realm of Tibia. Through this vortexportal many great heroes were able to manifest themselves on Tibia. In their new bodies they fought against the forces of destruction. But also agents of destruction and evil entered the world through this portal. More and more the dark forces used the portal to spread over Tibia and to annoy, disrupt and subvert the brave people of the world. Some of the evil spirits remained long enough in this world to wreak even more havoc on the good people of Tibia. Destruction of all that others had built, slaying of new manifested souls as soon as they left the vortex.

The gods watched in grief what had become of their great accomplishment. And one day Uman and Banor combined their awesome forces and split the vortex. One strand now aimed to the isle of rookgaard, the other one remained aimed on the temple of Thais.

From this day on the newborn heroes awakened on the holy and protected isle of rookgaard and only the stronger and better prepared souls could travel to the continent.

Guided by omens an expedition of brave warriors from the thaian order of the knights of noodles traveled the perillious seas the remote isle of rookgaard and discovered the new soulvortex.

Soon this base was built and this fine academy founded.

Praise the gods and our King.

Tłumaczenie:


Jest powiedziane, że w starożytnych czasach bogowi stworzyli wielki portal, aby pozwalać duszom duchów z 'nieznanego' wchodzić do królestwa Tibii. Przez ten portal wielu wielkich bohaterów ujawniło się w Tibii. W swoich nowych ciałach walczyli przeciwko siłom destrukcji. Niestety. Również wielu popleczników destrukcji i zła dostało się do świata za pomocą portalu. Coraz więcej sił ciemności używało portalu aby rozrastać się nad światem by zakłócać i wywrócić życie dzielnych ludzi na całym świecie. Niektóre złe dusze wystarczająco długo pozostawały na tym świecie po to, żeby siać spustoszenie wśród dobrych ludzi. Zniszczyli wszystko co zbudowali inni oraz zabijali opuszczające portal dusze.

Bogowie obserwowali w zmartwieniu to, co się stało z ich wielkim osiągnięciem. Lecz pewno dnia Uman i Bator połączyli swoje potężne siły i rozwalili portal. Jeden z nich powędrował na Rookgaard, zaś drugi skierował się do świątyni w Thais.

Od tego dnia nowo narodzeni bohaterowie obudzili się na świętej i bezpiecznej wyspie i tylko silniejsze i lepiej przygotowane dusze będą mogły podróżować na główny kontynent.

Prowadzona przez wróżby ekspedycja dzielnych wojowników z Thaiańskiego Zakonu Rycerzy podróżowała przez morza do odległej wyspy Rookgaard i odkryła nowy portal.

Wkrótce zostanie tutaj założona wspaniała akademia.

Chwalmy boga i naszego króla.


Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka