You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


 
Promoted Tibia Fansite
Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń
Redakcja
News Aktualności
The Rookstayer The Rookstayer
Articles Artykuły
Interviews Wywiady
Supporter Supporter
Contact Kontakt
Rookie Wiki
Quests Questy
Monsters Potwory
NPC NPC (W.I.P.)
Book Biblioteka
Narzędzia
XP Gain Rate Calculator XP Gain Rate Calc
Shared XP Calc Shared XP Calc
Server Log Analyzer Server Log Analyzer
Polecane strony
Tsukuru Archive
TibiaVenezuela
Endriu Welc Stream
Lady Ariadna YouTube
Mystic Dark Ninja Stream
Pixio YouTubeLanguage Selection
Newsticker
Date Message
No Vocation Filter usunięty
23-01-2018
No Vocation Filter został usunięty w celu zapobiegnięcia nieporozumień zwią...
+
Hunting Permit
18-01-2018
Osiągnięcie Hunting Permit otrzymuje się za odblokowanie w Bestiariuszu pierw...
+
Październikowe kasacje
03-11-2017
W październiku 414 kont zostało usuniętych za korzystanie z nieoficjalnego op...
+
Wrześniowe kasacje
02-10-2017
We wrześniu 1577 kont zostało usuniętych z powodu korzystania z nieoficjalneg...
+
Rekompensata na Ferobrze
01-10-2017
W ramach rekompensaty za reset Ferobry, double XP/skill weekend odbędzie się n...
+

Book: The War over the Creation II

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


Basteth wanted to come to aid her cousin, but her creatures, large and dreadful as they were simply could not walk ashore. She was only able to send the snakes, but they were too weak, and the orcs too powerfull. Thus she gave them pus from her festering face wounds as dangerous poison. But too bad! Still the bad orcs, equipped with cyclop weapons, were too powerfuland too malicious. But when the Orks threatened to cover Tibia almost completely, the dragon came! They had decided that only they themselves were to be the true and absolute rulers of Tibia. They did know no mercy in their rage! With fire and magic they annihilated the orcs, devastated their cities and drove them into the underworld. Even the cyclops, which hurried furiously to the battle, and auxiliary troops from enslaved trolls were no match against the fiery anger of the dragons. Enormous cyclopic cities were laid into ruins, unbelievable forging factories were lost for all eternity, and until today the cyclops are upset about the orcs because of these losses.

Tłumaczenie:


Basteth chciała przyjść z pomocą swojej kuzynce, ale jej potwory, wielkie i przerażające jakimi były nie potrafiły po prostu chodzić po brzegu (lądzie). Była w stanie wysłać tylko węże, ale były one zbyt słabe, a orkowie zbyt potężni. Dlatego podarowała im ropę ze swoich ropiejących ran na twarzy, silną jak trucizna. Lecz także złą. Nadal źli orkowie, wyposażeni w bronie od cyklopów, byli zbyt silni i zbyt złośliwi. Lecz gdy Orkowie stworzyli zagrożenie zdobycia prawie całej Tibii, przybyły smoki. Postanowiły, że tylko one same mogą być jedynymi prawdziwymi i absolutnymi władcami Tibii. Nie znały litości w swojej wściekłości. Z pomocą ognia i magii wyeliminowały orków, niszcząc ich miasta i przepędziły ich do podziemia. Nawet cyklopy, które śpieszyły się zaciekle do walki, ani pomocnicze oddziały ze zniewolonych trolli były niczym przeciwko ognistej złości smoków. Przeogromne miasta cyklopów zostały obrócone w gruz, a niesamowite kuźnie zostały utracone na wieczność, i aż po dziś dzień cyklopy są zdenerwowane na orków z powodu tych porażek.


Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka