You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


Newsticker
Date Message
Gildie na Rookstacie
30-07-2018
Na Rookstacie wprowadzona została zakładka z gildiami.
+
Prace techniczne
11-06-2018
Ze względu na techniczne prace konserwacyjne, zapisy serwerów we wtorek 12 cze...
+
Łatka
07-06-2018
Cipsoft właśnie ogłosił problem techniczny klienta, który uniemożliwia log...
+
Update
05-06-2018
W dniu dzisiejszym klient został aktualizowany do wersji 11.75.6969. Miało to ...
+
Baza Rookstatu
30-05-2018
Baza danych graczy zebranych przez nasze narzędzie Rookstat przekroczyła 20 ty...
+

Book: The War over the Creation III

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


But on the other hand, many dragons fell due to the onslaught of the enormous hordes of orcs and their allies. Until today none of the old peoples has recovered from the great war. Tibia was completely scattered with the corpses of the great battle,and all life threatened to be suffocated thereby. There the gods decided that Uman should unite with the earth in order to create a godly being, which would take care of the dead. But Zathroth used a deception and appeared to the earth as its other side,Uman, and conceived in his place a being. This was the birth of Urgith, the master of the undead. And immediately the dead ones began to raise themselves on his calling, and they all were his creatures. Like the orcs before them, now the undead covered the body of the mother Tibia, and his children, the rats, were Urgith's messengers and scouts. Then however Uman and Tibia united, as it had been agreed upon, and Toth was born. Toth became the guardian of the dead ones and sent his large worms which began to devour the undead. For a long time the struggle lasted and again no end was to be foreseen.

Tłumaczenie:


Ale z drugiej strony wiele smoków poległo w wyniku zaciekłych szturmów hord orków i ich sprzymierzeńców. Aż po dziś dzień żaden ze starych ludzi nie otrząsnął się po wielkiej wojnie. Tibia była całkowicie pokryta trupami z wielkiej bitwy, i całe życie było zagrożone uduszeniem się w skutego tego. Bogowie postanowili, iż Uman, powinien połączyć się z ziemią w celu stworzenia boskiej istoty, która zajęłaby się śmiercią. Ale Zathroth użył podstępu i pojawił się przed ziemią jako swoja druga strona. Uman w swoim zaciszu wyobrażał sobie te stworzenie. To był narodziny Urgith’a, mistrza nieumarłych. Natychmiastowo polegli zaczęli podnosić się samemu na jego wezwanie, i wszyscy stawali się jego stworami. Tak jak orki przed nimi, teraz nieumarli pokryli ciało matki Tibii, i jego dzieci, szczury, byli posłańcami i skautami Urgith’a. Potem jednakże Uman i Tibia połączyli się, jak było ustalone kiedyś, i powstał Toth. Toth stał się stróżem umarłych i wysłał swoje wielkie robaki, które zaczęły pochłaniać nieumarłych. Przez długi czas trwały zmagania i nie było widać ich końca.

Promoted Tibia Fansite
Redakcja
Rookie Wiki
Narzędzia
Polecane strony
Tibia Q&A
Tsukuru ArchiveLanguage Selection

Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka