You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


Newsticker
Date Message
Gildie na Rookstacie
30-07-2018
Na Rookstacie wprowadzona została zakładka z gildiami.
+
Prace techniczne
11-06-2018
Ze względu na techniczne prace konserwacyjne, zapisy serwerów we wtorek 12 cze...
+
Łatka
07-06-2018
Cipsoft właśnie ogłosił problem techniczny klienta, który uniemożliwia log...
+
Update
05-06-2018
W dniu dzisiejszym klient został aktualizowany do wersji 11.75.6969. Miało to ...
+
Baza Rookstatu
30-05-2018
Baza danych graczy zebranych przez nasze narzędzie Rookstat przekroczyła 20 ty...
+

Book: The War over the Creation IV

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


The good Gods created and threw race after race into the struggle about the world. All of them were defeated! Almost everyone of the old races, which we know only as the Ancients, was defeated and buried by the sands of the time, because they were no match to the agressive rage and the emotionless intrepidity of their opponents. According to our knowledge, only the delicate elves in their cities deep in the forests and the dwarves in their fortresses deepunder the mountains survived the corpse wars, although at some campfires rumors are spread about other races, created by both sides for this unholy war, and of which some individuals are said to still be around. Just as strong and powerful as these peoples were, they were one-sided and of little flexibility. Worse still: Some creatures succumbed to the temptations of Zathroth about power and great knowledge. They switched sides, and rumor has it that the most powerful of the Ancients were hurled out of this world by the good Gods for their betrayal to suffer eternally in the sphere, which was created in order to punish them for their misdeeds, and changed to what nowadays is called the daemons. All their magic, which was probably given to the old peoples in excess, could not make them victorious, and they and their buildings disappeared gradually from the face of Tibia.

Tłumaczenie:


Bogowie tworzyli i wysyłali rasę za rasą do zmagań o świat. Wszystkie one zostały pokonane! Prawie wszyscy ze starych ras, które znamy tylko jako Starożytne, zostały pokonane i pogrzebane przez piaski czasu, ponieważ nie stanowiły zagrożenia przeciwko agresywnej wściekłości i emocjonalnie nieustraszonych swoich przeciwników. Według naszej wiedzy, tylko delikatne elfy w swoich miastach głęboko w lasach i karły w swoich fortecach głęboko pod górami przetrwały wojnę trupów, chociaż na niektórych obozach chodzą słuchy o innych rasach, stworzonych przez obie strony dla tej przeklętej wojny, i z których niektóre osobniki są nadal widywane. Dokładnie tak silni i potężni jak byli ci ludzie, byli oni jednostronni i małej zdolności do przystosowania się. Gorsze nadal: Niektóre stwory ulegały kuszeniu Zathroth’a o władzy i wielkiej wiedzy. Zmieniły strony, a pogłoska głosi, że najsilniejsi ze Starożytnych zostali wymieceni z tego świata z tego świata przez dobrych Bogów za ich zdradę, by wiecznie cierpieć w kuli, która została stworzona by ukarać ich za ich karygodny czyn i zmienić w to co obecnie nazywane jest demonem. Cała ich magia, która była prawdopodobnie podarowana starym ludziom w nadmiarze, nie mogła sprawić ich zwycięzcami, a ich budynki stopniowo znikały z krainy Tibii.

Promoted Tibia Fansite
Redakcja
Rookie Wiki
Narzędzia
Polecane strony
Tibia Q&A
Tsukuru ArchiveLanguage Selection

Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka