You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


 
Promoted Tibia Fansite
Nadchodzące wydarzenia
Brak wydarzeń
Redakcja
News Aktualności
The Rookstayer The Rookstayer
Articles Artykuły
Interviews Wywiady
Supporter Supporter
Contact Kontakt
Rookie Wiki
Quests Questy
Monsters Potwory
NPC NPC (W.I.P.)
Book Biblioteka
Narzędzia
XP Gain Rate Calculator XP Gain Rate Calc
Shared XP Calc Shared XP Calc
Server Log Analyzer Server Log Analyzer
Polecane strony
Tsukuru Archive
TibiaVenezuela
Endriu Welc Stream
Lady Ariadna YouTube
Mystic Dark Ninja Stream
Pixio YouTubeLanguage Selection
Newsticker
Date Message
No Vocation Filter usunięty
23-01-2018
No Vocation Filter został usunięty w celu zapobiegnięcia nieporozumień zwią...
+
Hunting Permit
18-01-2018
Osiągnięcie Hunting Permit otrzymuje się za odblokowanie w Bestiariuszu pierw...
+
Październikowe kasacje
03-11-2017
W październiku 414 kont zostało usuniętych za korzystanie z nieoficjalnego op...
+
Wrześniowe kasacje
02-10-2017
We wrześniu 1577 kont zostało usuniętych z powodu korzystania z nieoficjalneg...
+
Rekompensata na Ferobrze
01-10-2017
W ramach rekompensaty za reset Ferobry, double XP/skill weekend odbędzie się n...
+

Book: The War over the Creation IV

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


The good Gods created and threw race after race into the struggle about the world. All of them were defeated! Almost everyone of the old races, which we know only as the Ancients, was defeated and buried by the sands of the time, because they were no match to the agressive rage and the emotionless intrepidity of their opponents. According to our knowledge, only the delicate elves in their cities deep in the forests and the dwarves in their fortresses deepunder the mountains survived the corpse wars, although at some campfires rumors are spread about other races, created by both sides for this unholy war, and of which some individuals are said to still be around. Just as strong and powerful as these peoples were, they were one-sided and of little flexibility. Worse still: Some creatures succumbed to the temptations of Zathroth about power and great knowledge. They switched sides, and rumor has it that the most powerful of the Ancients were hurled out of this world by the good Gods for their betrayal to suffer eternally in the sphere, which was created in order to punish them for their misdeeds, and changed to what nowadays is called the daemons. All their magic, which was probably given to the old peoples in excess, could not make them victorious, and they and their buildings disappeared gradually from the face of Tibia.

Tłumaczenie:


Bogowie tworzyli i wysyłali rasę za rasą do zmagań o świat. Wszystkie one zostały pokonane! Prawie wszyscy ze starych ras, które znamy tylko jako Starożytne, zostały pokonane i pogrzebane przez piaski czasu, ponieważ nie stanowiły zagrożenia przeciwko agresywnej wściekłości i emocjonalnie nieustraszonych swoich przeciwników. Według naszej wiedzy, tylko delikatne elfy w swoich miastach głęboko w lasach i karły w swoich fortecach głęboko pod górami przetrwały wojnę trupów, chociaż na niektórych obozach chodzą słuchy o innych rasach, stworzonych przez obie strony dla tej przeklętej wojny, i z których niektóre osobniki są nadal widywane. Dokładnie tak silni i potężni jak byli ci ludzie, byli oni jednostronni i małej zdolności do przystosowania się. Gorsze nadal: Niektóre stwory ulegały kuszeniu Zathroth’a o władzy i wielkiej wiedzy. Zmieniły strony, a pogłoska głosi, że najsilniejsi ze Starożytnych zostali wymieceni z tego świata z tego świata przez dobrych Bogów za ich zdradę, by wiecznie cierpieć w kuli, która została stworzona by ukarać ich za ich karygodny czyn i zmienić w to co obecnie nazywane jest demonem. Cała ich magia, która była prawdopodobnie podarowana starym ludziom w nadmiarze, nie mogła sprawić ich zwycięzcami, a ich budynki stopniowo znikały z krainy Tibii.


Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka