You see 4 cookies. They weigh 0.40 oz.
Ta strona używa Ciasteczka do przechowywania twoich danych o rejestracji i zalogowaniu lub ostatniej wizycie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.


Newsticker
Date Message
Gildie na Rookstacie
30-07-2018
Na Rookstacie wprowadzona została zakładka z gildiami.
+
Prace techniczne
11-06-2018
Ze względu na techniczne prace konserwacyjne, zapisy serwerów we wtorek 12 cze...
+
Łatka
07-06-2018
Cipsoft właśnie ogłosił problem techniczny klienta, który uniemożliwia log...
+
Update
05-06-2018
W dniu dzisiejszym klient został aktualizowany do wersji 11.75.6969. Miało to ...
+
Baza Rookstatu
30-05-2018
Baza danych graczy zebranych przez nasze narzędzie Rookstat przekroczyła 20 ty...
+

Book: Tibia's Renewal II

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2016

Tekst oryginalny:


There the Gods on both sides stopped. They looked down upon the desintegrating world, and they decided an armistice, because they all wanted power over the creation, not its complete destruction. Thus the Gods threw the charm of the new beginning over the world! Only gradually the recovering sections of the old world started to rise from the nebulas of time, awakened the old races and old frights back to life. It is said that the city of Tibia was the first to rise again, barren of almost all life, without all magic, on a tiny island, deserted and almost devoid of life ... and nevertheless full of age-old secrets. And soon afterwards life returned to the world. Also via the portal of souls old and new heroes found their way to Tibia. Gradually larger sections of the old world emerged from the nebulas, further natures and miracles. But the world is still far from its former splendour and size, and we live in times of change. What today is still natural, may as soon as tomorrow be only a legend, what today is still fantasy, may already tomorrow be reality. But hear ye and listen: Bad spirits also arrived and still arrive by the portal in our realm, in order to do mischief in human shape. Thus one has to face many dangers, and often the world appears to be cruel and hostile.

Tłumaczenie:


Wtedy Bogowie po obu stronach zatrzymali się. Spojrzeli w dół na rozpadający się świat i zdecydowali się na zawieszenie broni, ponieważ wszystko, czego chcieli to władza nad stworzeniem, nie kompletnym zniszczeniem. Tak, więc Bogowie rzucili urok nowego początku na świat! Jedynie stopniowe odzyskiwanie sekcji starego świata zaczęło wznosić je z mgławic czasu, przywróciło stare rasy oraz stare strachy do życia. Mówi się, że miasto Tibia było pierwszym, które miało się wznieść ponownie, jałowe, bez całej magii, na małej wyspie, opuszczone, prawie pozbawione życia … tym niemniej pełne wiekowych tajemnic. Krótko potem życie wróciło do świata. Również poprzez portal dusz starzy jak i nowi bohaterowie znaleźli swoją drogę do Tibii. Stopniowo większe sekcje starego świata wyłoniły się z mgławic, dalsze natury i cudy. Jednak świat jest nadal daleko od swojego byłego splendoru i rozmiaru, żyjemy w czasach zmian. To, co teraz wydaje się być naturalne, może za już jutro być tylko legendą, to, co dzisiaj jest fantazją, może już jutro stać się rzeczywistością. Słuchajcie: Złe duchy również przybyły i nadal przybywają do naszej krainy poprzez portal, z zamiarem poczynienia szkody rasie ludzkiej. Dlatego niektórzy muszą stawić czoła wielu niebezpieczeństwom i często świat wydaje się okrutny i wrogi.

Promoted Tibia Fansite
Redakcja
Rookie Wiki
Narzędzia
Polecane strony
Tibia Q&A
Tsukuru ArchiveLanguage Selection

Rookie.com.pl \ Rookie Team \ Wróć do góry \ Zezwolenie na Ciasteczka