Rookie.com.pl
Regulamin główny - Printable Version

+- Rookie.com.pl (https://rookie.com.pl)
+-- Forum: Forum (https://rookie.com.pl/Forum-Forum)
+--- Forum: FAQ / Zasady (https://rookie.com.pl/Forum-FAQ-Zasady)
+--- Thread: Regulamin główny (/Thread-Regulamin-g%C5%82%C3%B3wny--1875)Regulamin główny - Stiwi Łonder - 12-10-2015

Rejestrując się na naszej stronie, jednocześnie akceptujesz poniższy regulamin i zobowiązujesz się do jego respektowania.

§1. Postanowienia ogólne:
 1. Forum jest podzielone na zakładki: Polish Board, International Board i Lottery. Na polskiej tablicy obowiązuje język polski. Na międzynarodowej tablicy obowiązują język angielski i język portugalski. Na zakładce loterii można pisać w każdym wymienionym języku.
 2. Władzę na forum sprawuje administrator wraz z powołaną przez niego ekipą.
 3. Użytkownik akceptuje regulamin w momencie rejestracji na forum.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od kary, w przypadku złamania zasad.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi.
 6. Każdego użytkownika obowiązuje równość wobec zasad.
 7. W poszczególnych działach i tematach również są regulaminy, z którymi należy się zapoznać i ich przestrzegać.
 8. Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno konto i tylko on jest jego właścicielem. Przypadki dzielenia adresu IP przez kilka osób należy zgłosić administratorowi.
 9. Nazwa użytkownika powinna być zwięzła i wymawialna. Dozwolone są tylko litery (A-Z), cyfry (0-9), znak pauzy (-), znak podkreślenia (_) oraz apostrof (').
 10. Użytkownik ma prawo do jednorazowej zmiany nazwy. Należy o tym poinformować administratora.
 11. Zabrania się wykorzystywania luk w regulaminie.
 12. Zabrana się działania na szkodę Rookie.com.pl
 13. Zabrania się podszywania pod członków ekipy forum oraz innych użytkowników.
 14. Użytkownik ma prawo zgłaszać łamanie regulaminu za pomocą funkcji "Zgłoś", ale nie powinien jej nadużywać.
 15. Nie można uzyskać bana na własne życzenie. Jeżeli nie chcesz korzystać z forum, to tutaj nie zaglądaj.
 16. Kolor czerwony jest zarezerwowany dla administratora, a kolor zielony dla moderatora.
§2. O zamieszczanej treści:
 1. Zabrania się umieszczania treści łamiących oraz nakłaniających do łamania regulaminu forum, Tibia Rules oraz polskiego prawa.
 2. Zabrania się umieszczania treści pornograficznych, promujących rasizm, faszyzm, antysemityzm, oraz brak poszanowania dla praw człowieka.
 3. Zabrania się umieszczania treści promujących narkotyki, dopalacze, alkohol oraz inne środki odurzające.
 4. Zabrania się umieszczania zdjęć, danych osobowych oraz innych treści związanych z osobami trzecimi bez ich zgody.
 5. Zabrania się reklamowania stron/forów/produktów/usług w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody administratora.
 6. Zabrania się handlu realnymi pieniędzmi i przedmiotami.
 7. Zabrania się umieszczania plików objętych prawem autorskim. Wyjątkiem jest, gdy dana osoba, wyraziła na to zgodę lub gdy licencja dopuszcza rozprowadzanie danego pliku.
 8. Zabrania się umieszczania linków do plików spoza serwerów zaufanych (Supported Fansite, Promoted Fansite, oficjalna strona gry) oraz tzw. hacklinków.
 9. Zabrania się umieszczania treści utrudniających przeglądanie forum: używania zbyt dużej lub zbyt małej czcionki, używania intensywnych kolorów, nadużywania Caps Locka, czy nadużywania emotikon.
 10. Zabrania się zakładania tematów lub pisania postów w imieniu innych osób, szczególnie tych zbanowanych.
 11. Zabrania się notorycznego nakłaniania do komentowania jakiegokolwiek tematu.
 12. Zabrania się zakładania bezsensownych tematów i pisania bezsensownych postów, czyli spamu.
 13. Zabrania się pisania nie na temat, czyli offtopicu.
 14. Zabrania się robienia tzw. "double postów". Zamiast tego należy skorzystać z opcji "Edytuj". Drugi post można napisać po upływie 24 godzin. Wyjątkiem jest, gdy nowa informacja jest najwyższej wagi i bardzo ważnym jest, aby jak najszybciej trafiła do użytkowników.
 15. Zabrania się cytowania długich tekstów. Należy cytować krótkie fragmenty, które przypomną o co chodziło.
 16. W momencie opublikowania danej treści, prawa autorskie na materiały i nazwy automatycznie zyskuje Rookie.com.pl.
 17. Za napisanie artykułu/poradnika/wywiadu użytkownik otrzymuje proporcjonalną do jakości pracy ilość dni rangi "Supporter" (maksymalnie 7 dni).
 18. Przed założeniem nowego tematu, użytkownik ma obowiązek upewnienia się, że zakłada go w odpowiednim dziale. W razie wątpliwości, powinien skonsultować to z moderatorem/administratorem.
 19. Przed założeniem nowego tematu, użytkownik ma obowiązek upewnić się za pomocą opcji "Szukaj", że dany temat nie został już poruszony na forum. Jeżeli temat jest jednak zamknięty, a użytkownik uzna, że nie jest on wyczerpany, ma on możliwość założenia nowego.
 20. Zabrania się umieszczania zdjęć z gry, na których widoczne jest nieoficjalne oprogramowanie.
 21. Zdjęcia rozciągające strukturę strony (szerokość powyżej 760 pikseli) powinny być przycięte lub umieszczone w spoilerze.
§3. O prowadzonej dyskusji:
 1. Zabrania się obrażania innych użytkowników.
 2. Zabrania się wszczynania awantur oraz brania w nich udziału.
 3. Zakazuje się brania udziału w dyskusjach na temat botów, z wyjątkiem rozmów o trapowaniu i walce z nielegalnym oprogramowaniem.
 4. Zabrania się rozmawiania na temat OTS'ów.
 5. Zabrania się pisania krótkich postów, które nie wnoszą nic do tematu.
§4. O ostrzeżeniach:
 1. Moderator posiada prawo do ostrzegania, cenzury i banowania użytkownika oraz edycji jego profilu w przypadku nieprzestrzegania regulaminu forum. Takie przypadki są rozpatrywane indywidualnie.
 2. Wystawiając ostrzeżenie, moderator ma obowiązek umieścić notkę w poście łamiącym regulamin, w której wskaże odpowiedni punkt regulaminu, ku przestrodze.
 3. W szczególnych przypadkach moderator może przydzielić warna na innych zasadach niż zwykle.
 4. Gdy użytkownik otrzyma trzeciego bana w ciągu roku - nie zostanie on zniesiony.
 5. Administrator nie ma żadnego wpływu na decyzje moderatorów odnośnie ostrzeżeń czy banów.
 6. Od wystawionego ostrzeżenia można odwoływać się do administracji, jednak odwołanie musi napisane być estetycznie i rzeczowo.
§5. Rodzaje ostrzeżeń:
 1. Działanie na szkodę Rookie.com.pl (+10)
 2. Wykorzystywanie luk w regulaminie (+10)
 3. Nakłanianie do łamania regulaminu forum/polskiego prawa (+10)
 4. Podszywanie się pod użytkownika forum (+10)
 5. Multikonto (+10)
 6. Hacklink (+10)
 7. Treści pornograficzne, rasistowskie, etc. (+8)
 8. Treści promujące narkotyki, dopalacze, alkohol lub inne środki odurzające (+8)
 9. Plagiat (+8)
 10. Udostępnianie zdjęć/danych osób trzecich bez ich zgody (+6)
 11. Złamanie Tibia Rules(+6)
 12. Reklamowanie stron bez zgody administratora (+5)
 13. Wszczynanie awantur/branie udziału w awanturach (+4)
 14. Obrażanie (+4)
 15. Spamowanie (+4)
 16. Oskarżanie o używanie bota (+4)
 17. Rozmowy na temat botów/OTS'ów. (+4)
 18. Umieszczanie na treści w imieniu innych użytkowników (+4)
 19. Nadużywanie funkcji "Zgłoś" (+3)
 20. Offtopic (+2)
 21. Double post (+2)
 22. Złamanie regulaminu działu (+2)
 23. Złamanie regulaminu tematu (+2)
 24. Nieodpowiedni awatar bądź sygnatura (+2)
 25. Nie przycinanie/nie umieszczanie w spoilerze zbyt dużych zdjęć (+2)
 26. Nieużywanie opcji "Szukaj" (+2)
 27. Odwoływanie się od słusznie wystawionego ostrzeżenia (+2)
 28. Notoryczne nakłanianie do komentowania tematu. (+2)
 29. Nieczytelny post (+1)
 30. Cytowanie zbyt długiego tekstu (+1)
§6. Regulamin ekipy:
 1. Regulamin ekipy dotyczy aktualnych oraz byłych członków zarządu.
 2. Kategorycznie zakazuje się wyciągania poufnych informacji z zarządu na światło dzienne, chyba że za zgodą administratora.
 3. Każdy członek zarządu musi być widoczny, tzn. nie może ustawić w opcjach, że jest niewidoczny na liście online.
 4. Rangę "Zasłużony" przyznaje się użytkownikowi, który przez co najmniej pół roku piastował urząd: moderatora, redaktora, webmastera lub administratora.
 5. Za piastowanie urzędu administratora lub webmastera otrzymuje się rangę "Zasłużony" na rok.
 6. Za piastowanie urzędu moderatora lub redaktora otrzymuje się rangę "Zasłużony" na pół roku.
§7. Uwagi:
 1. Administrator ma prawo do zablokowania każdej ankiety mającej na celu odwołanie czy zmiany na forum.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, lub dodania nowego punktu do regulaminu w każdej chwili, o czym będziemy informować na bieżąco.RE: Regulamin główny - Stiwi Łonder - 20-02-2016

Dodano:
Quote:§2. O zamieszczanej treści:
21. Zdjęcia rozciągające strukturę strony (szerokość powyżej 760 pikseli) powinny być przycięte lub umieszczone w spoilerze.

Od teraz ten punkt regulaminu obowiązuje na obszarze całego forum, a nie tylko w dziale "Zdjęcia".


RE: Regulamin główny - Stiwi Łonder - 11-08-2017

Zmieniono:
Quote:"§2. O zamieszczanej treści:
1. Zabrania się umieszczania treści nakłaniających do łamania regulaminu forum, Tibia Rules oraz polskiego prawa".

na:
Quote:"§2. O zamieszczanej treści:
1. Zabrania się umieszczania treści łamiących oraz nakłaniających do łamania regulaminu forum, Tibia Rules oraz polskiego prawa".