Rookie.com.pl
Zapowiedź A Lost Newcomer In-game Event - Printable Version

+- Rookie.com.pl (https://rookie.com.pl)
+-- Forum: Redakcja (https://rookie.com.pl/Forum-Redakcja)
+--- Forum: Nowości (https://rookie.com.pl/Forum-Nowosci)
+--- Thread: Zapowiedź A Lost Newcomer In-game Event (/Thread-A-Lost-Newcomer-In-game-Event--2836)

Pages: 1 2


A Lost Newcomer In-game Event - Scientist - 08-11-2018

https://rookie.com.pl/gallery/203_021018_193810.pngChcielibyśmy z dumą zaprosić wszystkich graczy na pierwsze organizowane przez nas (jako strona promowana) wydarzenie, które odbędzie się bezpośrednio w grze. W tej edycji możliwe do zgarnięcia nagrody zostały rozszerzone przez nas o symboliczne paczuszki Tibia Coins.

A Lost Newcomer polegać będzie na odnajdowaniu 3 postaci ukrytych gdzieś na terenach Rookgaardu i wystartuje 11 listopada 2018 roku pomiędzy godzinami 21:00 - 22:00 CET.

Quote:§1. Zasady wydarzenia
1.1. Wydarzenie odbędzie się na świecie Epoca [Image: gb.png].
1.2. Zabawa rozpocznie się 11 listopada 2018 roku wraz z pojawieniem się tutaj wiadomości o starcie wydarzenia, która pojawi się pomiędzy godzinami 21:00 - 22:00 CET. W przypadku nieprzewidzianych problemów technicznych ogłoszony zostanie nowy termin.
1.3. Wraz z rozpoczęciem wydarzenia, trzy postacie należące do Ekipy Rookie.com.pl o nickach TibiaPyrie Roxy, TibiaSupi Morion, TibiaJeto Kala asynchronicznie zalogują się do gry i pozostaną w swoich kryjówkach na terenie Rookgaardu. Kryjówki zostały dobrane tak, aby gracze bez płatnego konta również mieli szansę na otrzymanie nagrody.
1.4. Aby odnalezienie jednej z zagubionych postaci zostało zaliczone, należy znajdować się w jej polu widzenia i na tym samym poziomie terenu, napisać wiadomość "Hello, <nazwa zagubionej postaci>. I will get you out of here." na czacie lokalnym oraz zuploadować na nasz serwer pełny, nieedytowany zrzut całego ekranu z tego zdarzenia za pomocą narzędzia Galeria i zapostować go w tym temacie.
1.5. W przypadku, gdy kilku graczy odnajdzie zagubioną postać, nagroda przyznawana jest temu graczowi, który pierwszy zapostował poprawny screenshot w tym temacie. W przypadku remisu, drugim kryterium jest czas uploadu poprawnego screenshota na nasz serwer.
1.6. Po weryfikacji screenshota, odnaleziona w poprawny sposób postać wylogowuje się z gry, a jeśli jest to niemożliwe, zmienia kolory stroju na czarne.
1.7. Zagubiony gracz, który nie zostanie odnaleziony przez 1 godzinę wylogowuje się z gry, a związana z nim nagroda przepada.
1.8. Znalezienie zagubionej postaci z czarnym strojem nie jest zaliczane.
1.9. Możliwe jest odnalezienie przez jednego gracza kilku zagubionych postaci i tym samym otrzymanie kilku nagród.
1.10. Członkowie Ekipy Rookie.com.pl nie mogą brać udziału w poszukiwaniach.

§2. Nagrody
2.1. Nagrody przyznawane są dokładnie na tę postać, która odnalazła zagubionego bohatera.
2.2. Nagrody wysyłane są za pomocą parcela do skrzynki w depozycie. Oznacza to, że biorącą udział w wydarzeniu postacią należy opuścić Rookgaard i udać się na Główny Kontynent, aby odebrać nagrody.
2.3. Nagrody są częściowo sponsorowane przez CipSoft GmbH i częściowo przez Ekipę Rookie.com.pl.
2.4. Nagrody sponsorowane przez CipSoft GmbH zostały wybrane przez CipSoft GmbH w celu zwiększenia neutralności organizatorów konkursu.
2.5. Nagrodami za odnalezienie poszczególnych postaci są:

Quote:TibiaJeto Kala: Heavy Medal • Teddy Bear • 30 dni Premium Time • 25 Tibia Coins
TibiaPyrie Roxy: Royal Medal • Yellow Rose • 5x Gold Ingot • 25 Tibia Coins
TibiaSupi Morion: Medal of Honour • 300x Demonic Essence • 50 Tibia Coins

§3. Uwagi
3.1. Dowolna próba oszukiwania może skutkować banicją na wszystkie kolejne organizowane przez nas konkursy.
3.2. Przypominamy, że wszelkie nieuzasadnione oskarżenia wobec innych uczestników po zakończeniu wydarzenia są traktowane jako posty nie wnoszące nic do tematu (Regulamin główny, §3.5).

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania związane z tym wydarzeniem.
Czekamy również na komentarze.

Pozdrawiamy,
Ekipa Rookie.com.pl


RE: A Lost Newcomer In-game Event - Scientist - 08-11-2018

https://rookie.com.pl/gallery/203_021018_193810.pngWe would like to invite you all to our first ever event hosted as a promoted fansite, that will take place in game itself. This time though, we have taken the rewards up a notch and added a little bit of Tibia Coins.

A Lost Newcomer event will require you to find 3 characters hidden somewhere on Rookgaard and will start November 11th 2018 between 21:00 and 22:00 CET.

Quote:§1. Event rules
1.1. The event will take place on Epoca [Image: gb.png].
1.2. It will start 11th of November 2018 along with a message posted here between 21:00 and 22:00 CET. In case of unexpected technical difficulties a new date will be announced.
1.3. As soon as the event starts, three characters controlled by the Rookie Team named TibiaPyrie Roxy, TibiaSupi Morion, TibiaJeto Kala will asynchronously log in and stay hidden on Rookgaard. The hideouts were picked so that premium account is not required to find any of the characters.
1.4. For your find to count, you need to say "Hello, <found character's name>. I will get you out of here". on local chat, while near the character and on the same elevation level and capture your fullscreen, so that both the line said and the found characters are visible, and upload the screenshot on to our server using our Gallery tool, then post it as a comment in this thread.
1.5. In case of a couple of players finding the character simultaneously, the rewards are given to the player who posted the screenshot first. In case of an ex aequo post times, time of upload to Gallery will be the tiebreaker.
1.6. After the screenshot is verified, the found character will log out, and if logging out is impossible due to any circumstance the character will change all his outfit colours to black to signalise that the reward has already been claimed.
1.7. If a character is not found after an hour passes, he will log out and the reward is lost.
1.8. Finding a character dressed in all black yields no rewards.
1.9. One player can be the first to find multiple lost newcomers and claim multiple prizes.
1.10. Rookie Team members cannot participate in the event.

§2. Prizes
2.1. The prizes will be sent to exactly the character that finds the lost newcomer.
2.2. The prizes will be sent to the character's depot, that means that you will have to complete Rookgaard and leave to Mainland to claim your prizes.
2.3. The prizes are sponsored partially by CipSoft GmbH and partially by the Rookie Team.
2.4. The rewards sponsored by CipSoft GmbH were chosen by them to increase the neutrality of the organizers.
2.5. The rewards for finding the lost characters are:

Quote:TibiaJeto Kala: Heavy Medal • Teddy Bear • 30 days of Premium Time • 25 Tibia Coins
TibiaPyrie Roxy: Royal Medal • Yellow Rose • 5x Gold Ingot • 25 Tibia Coins
TibiaSupi Morion: Medal of Honour • 300x Demonic Essence • 50 Tibia Coins

§3. Notes
3.1. Any attempt at cheating will result in disqualification and a ban from all our future contests.
3.2. All accusations without proof after the contest is over are treated as obsolete (Code of Conduct, §3.5)

We will try to answer all the questions you might have about the event.
We are also waiting for your comments!

Best regards,
Rookie Team


RE: A Lost Newcomer In-game Event - EnchantedSoup - 08-11-2018

Fajny ten event taki spoko ale nie gram w tibie wiec no wiecie nie zagram ale fajne daje na plus


RE: A Lost Newcomer In-game Event - Pixiak - 08-11-2018

Fajny ten event taki spoko, prawda?Gardor Wink


RE: A Lost Newcomer In-game Event - Scientist - 11-11-2018

(08-11-2018, 22:16:29)Pixiak Wrote: Fajny ten event taki spoko, prawda?

Sama prawda.

Do godziny 20:00 CET odpowiadamy na wasze pytania.
We can answer your questions asked to 20:00 CET.


RE: A Lost Newcomer In-game Event - Mis Quala - 11-11-2018

mam pytanie - do której godziny odpowiadacie na pytania?


RE: A Lost Newcomer In-game Event - kapicon - 11-11-2018

A co jeżeli ktoś zrobi sobie kilka postaci i wyloguje je w różnych, odległych od siebie, mniej znanych miejscach i tylko przeloguje?


RE: A Lost Newcomer In-game Event - Scientist - 11-11-2018

(11-11-2018, 15:57:03)kapicon Wrote: A co jeżeli ktoś zrobi sobie kilka postaci i wyloguje je w różnych, odległych od siebie, mniej znanych miejscach i tylko przeloguje?

Strategia należy do Ciebie. W tej edycji nie istnieje żadna weryfikacja zachowań tego typu.


RE: A Lost Newcomer In-game Event - Stark on - 11-11-2018

u need to be more than lvl 2?
because if the player hide in ares with hard monster it will be almost impossible to find then in a lvl 2
thanks
nice event


RE: A Lost Newcomer In-game Event - Scientist - 11-11-2018

(11-11-2018, 16:58:28)Stark on Wrote: u need to be more than lvl 2?
because if the player hide in ares with hard monster it will be almost impossible to find then in a lvl 2
thanks
nice event

The area of seeking is whole Rookgaard, so it's better to have level greater than 2.