Rookie.com.pl
Zakończony Box Bashing Event - Printable Version

+- Rookie.com.pl (https://rookie.com.pl)
+-- Forum: Redakcja (https://rookie.com.pl/Forum-Redakcja)
+--- Forum: Konkursy / Eventy (https://rookie.com.pl/Forum-Konkursy-Eventy)
+--- Thread: Zakończony Box Bashing Event (/Thread-Box-Bashing-Event)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8


Box Bashing Event - Strugu - 24-03-2020

Box Bashing Event

[Image: 1247_5_1584545968.png]

Świat: Antica

§1. Etapy oraz czas trwania konkursu
1.1. Etap I: Zapisy trwają od 24.03.2020 do 28.03.2020, godz. 23:59:59 CET.
1.2. Etap II: Rozwalanie pudełek odbędzie się 29.03.2020, godz. 11:30 - 12:30 CEST.

§2. Nagrody
2.1. Nagrody zostały zasponsorowane przez CipSoft GmbH oraz gracza TibiaBrother Strugu.
2.2. Nagrody od CipSoft GmbH przesyłane są za pomocą parcela do inboxów postaci wskazanych przez zwycięzców na wybranym świecie.
2.3 Nagrody od gracza TibiaBrother Strugu przesyłane są za pomocą parcela do inboxów należących do zgłoszonych postaci na świecie Antica.
2.4. Powyższe zasady oznaczają, że nie można otrzymać nagrody na Rookgaardzie, Tutorial Island, Isle of Destiny lub Dawnporcie.
2.5. Nagrody za poszczególne reward vouchery to:

Yellow Rose [Image: 1247_5_1584628688.gif]
Blue Sphere [Image: 1247_2_1584628940.gif]
Teddy Bear [Image: 1247_2_1575906114.gif]
Frozen Starlight [Image: 1247_2_1582728106.gif]
5x Gold Ingot [Image: 1247_2_1582728125.gif]
150x Demonic Essence [Image: 1247_2_1582728096.gif]
Giant Ruby [Image: 1247_2_1584629069.gif]
Giant Sapphire [Image: 1247_1_1584629088.gif]
Giant Emerald [Image: 1247_2_1584629052.gif]

+Wiele innych nagród niespodzianek od gracza Brother Strugu

§3. Regulamin

Etap I
3.1. W celu zgłoszenia swojego udziału, należy napisać post w tym temacie, który będzie zawierać zdjęcie z widoczną nazwą postaci stworzonej na świecie Antica, uwieczniające awans na 8 poziom doświadczenia na Rookgaardzie z wypowiedzianym tekstem "Rookie.com.pl Box Bashing 2020"
3.2. Jeden użytkownik może zgłosić tylko jedną postać.
3.3. Dwóch (lub więcej) użytkowników nie może zgłosić tej samej postaci.
3.4. Niewłaściwe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Etap II
3.5. Rozbijanie pudełek odbędzie się w Guildhall Riverspring na serwerze Antica.
3.6. Tylko użytkownicy, którzy zarejestrują się poprawnie mogą wziąć udział w II Etapie.
3.7. Kolejność rozbijania pudełek zależy od  kolejności zgłoszeń w I Etapie.
3.8. W przypadku <20 liczby uczestników, rozbijanie pudełek będzie zapętlone.
3.9. Każdy reward voucher (otrzymany z rozbitego pudełka) musi zostać potwierdzony poprzez zamieszczenie zrzutu ekranu z otwartym voucherem.  Należy również udzielić odpowiedzi na pytanie w nim zamieszczone.
3.10. Musisz podać nick swojej postaci na mainie, aby otrzymać nagrody. Należy to zrobić w poście z odpowiedzią na pytanie.
3.11. Zdjęcia muszą być dodane na nasz serwer za pomocą narzędzia Galeria.
3.12. Przechowuj reward vouchery do czasu zakończenia konkursu!

3.13. Członkowie Ekipy Rookie.com.pl nie mogą wziąć udziału w konkursie.
3.14. Wszelkie próby oszustwa będą karane z najwyższą surowością!


Link do galerii:
https://rookie.com.pl/gallery.php

Wskazówka jak robić zrzuty:
W celu zrobienia zrzutów musicie ustawić hotkey w grze!
Settings (Przycisk Koło Zębate) -> Controls -> General Hotkeys -> Take Screenshot.
Zrzuty będą się zapisywać w lokalizacji waszego klienta w folderze screenshots.


English Version [Image: gb.png]

Box Bashing Event

[Image: 1247_5_1584545968.png]

World: Antica

§1. Stages of the event
1.1. Stage I: Signing up will take place in 24.03.2020 -28.03.2020 23:59:59 CET.
1.2. Stage II: Box bashing will take place in 29.03.2020 11:30 - 12:30 CEST.

§2. Prizes
2.1. The prizes are sponsored by CipSoft GmbH and TibiaBrother Strugu.
2.2. Prizes sponsored by CipSoft GmbH will be sent to the winner's inbox to specified character via parcel.
2.3. Prizes sponsored by TibiaBrother Strugu will be sent to the winner's inbox to signed-up characters on Antica via parcel.
2.4. Above rules means that it's not possible to obtain the prize on Rookgaard, Tutorial Island, Island of Destiny nor Dawnport.
2.5. Prizes for each reward voucher are as follows:

Yellow Rose [Image: 1247_5_1584628688.gif]
Blue Sphere [Image: 1247_2_1584628940.gif]
Teddy Bear [Image: 1247_2_1575906114.gif]
Frozen Starlight [Image: 1247_2_1582728106.gif]
5x Gold Ingot [Image: 1247_2_1582728125.gif]
150x Demonic Essence [Image: 1247_2_1582728096.gif]
Giant Ruby [Image: 1247_2_1584629069.gif]
Giant Sapphire [Image: 1247_1_1584629088.gif]
Giant Emerald [Image: 1247_2_1584629052.gif]

+Various suprise rewards from player Brother Strugu

§3. Rules

Stage I
3.1. To sign up, please write a post in this thread that will include a screenshot with visible name of your character on Antica. The image must contain advancement to level 8 on Rookgaard with said "Rookie.com.pl Box Bashing Event 2020".
3.2. One user can submit only one character.
3.3. Two (or more) users cannot submit the same character.
3.4. Incorrect entries won't be considered.

Stage II
3.5. Box bashing will take place at Guildhall Riverspring on Antica.
3.6. Only users who successfully signed up to the event can participate in Stage II.
3.7. Order of box bashing depends on the order of applications from Stage I.
3.8. In case of <20 participants, box bashing will be looped.
3.9. Every prize voucher (obtained from bashed box) must be confirmed by uploading screenshot with open voucher. Also, you need to post the answer to question from the voucher.
3.10. You must include your mainland character's name you want to receive the prizes in the same post as your answer to the question.
3.11. Screenshots have to be uploaded on our server via Gallery tool.
3.12. Keep the reward vouchers in your backpack until the end of the event!

3.13. Member of Rookie Team cannot participate.
3.14. Any attempt to cheat will be punished with the highest severity.Link to gallery:
https://rookie.com.pl/gallery.php

How to avoid black screen issue after taking a screenshot?
You need to set hotkey ingame to take screenshoots!
Settings (Gear Button) -> Controls -> General Hotkeys -> Take Screenshoot.
They'll be saved at your client location in screenshoots folder.


RE: Box Bashing Event - Sasiad Bocian - 24-03-2020

Main character: Gafu Levor  [img][Image: 2002_5_1585051201.png][/img]


RE: Box Bashing Event - Morales1235 - 24-03-2020

(24-03-2020, 00:49:27)Strugu Wrote: 3.10. Musisz podać nick swojej postaci na mainie, aby otrzymać nagrody. Należy to zrobić w poście z odpowiedzią na pytanie.
Czy to oznacza, że muszę mięc drugą postać na Antice? Czy nagrody też zostaną wysłane na inne światy (przynajmniej te od CipSoft)? Mogę przyjąć nagrodę na postać, którą utworzę do konkursu?


RE: Box Bashing Event - Palla Bombax - 24-03-2020

Mainland character's name: Aantica Trader

[Image: 1744_1_1585054194.png]


RE: Box Bashing Event - Strugu - 24-03-2020

@Morales1235

Wystarczy Ci jedna. Nagrody można odebrać na postać konkursową.


RE: Box Bashing Event - Jackie Casher - 24-03-2020

Zgłaszam się!  Smile Nick postaci na mainie: Jackie Casher

[Image: 2004_5_1585060444.png]


RE: Box Bashing Event - Pyzaa - 24-03-2020

[Image: 1821_1_1585072663.png]
Main Character on Antica Heart  : Pyzaa
[Image: ewMua1r.jpg]


RE: Box Bashing Event - Locollus - 24-03-2020

Main character name: Locollus

[Image: 2006_1_1585072032.png]


RE: Box Bashing Event - psotnik - 24-03-2020

Main Character: Dracek

[Image: 2007_1_1585075854.png]


RE: Box Bashing Event - Palla Bombax - 24-03-2020

One question:
Can I participate in Stage II with my main character or only with the character posted here?